Search Anything :
  
Signup Now & Get a Free Backlink!
We can help you get more exposure!
Create Your Own Community

Akhlaaqul Kariimah

By : Haddad Alwi
Sidnan Nabi, sidnan Nabi, sidnan Nabi... 3x
Sidi Muhammad amin quthbi habibin-Nabi... 2x

Ahmaduka-llahumma hamdan mustamir
adda athooyaakal-lati la tanhashir
musholliyan 'al khitaamil anbiyaa
wal aali washshohbil-hudaatil-atqiyaa... 2x

La fakhro lilbinti bimalbasin wamaa
bihi tahallat min hulliyyin innamaa
fakhrol fatati bil 'uluumi wal adabi
la bijamaali wal hariiri wadzahabi 2x