Lyrics
Radio
Zodiac
Lirik Lagu : Harvey Malaiholo
Adilkah

Harvey Malaiholo

Aku Begini Kau Begitu

Harvey Malaiholo

Asmara Pesona

Harvey Malaiholo

Begitulah Cinta

Harvey Malaiholo

Berdua

Harvey Malaiholo

Biarkan Diriku

Harvey Malaiholo

Biduk Cinta

Harvey Malaiholo

Dara

Harvey Malaiholo

Derita Hati

Harvey Malaiholo

Dia

Harvey Malaiholo

Gempita Dalam Dada

Harvey Malaiholo

Hanya Kamu Cuma Kamu

Harvey Malaiholo

Hidup Yang Sepi

Harvey Malaiholo

Indonesia Jaya

Harvey Malaiholo

Jera

Harvey Malaiholo

Jerat

Harvey Malaiholo

Katakan Saja

Harvey Malaiholo

Kau

Harvey Malaiholo

Kau Satu

Harvey Malaiholo

Kekasihku

Harvey Malaiholo

Kugapai Hari Esok

Harvey Malaiholo

Kusadari

Harvey Malaiholo

Lady

Harvey Malaiholo

Mau Tak Mau

Harvey Malaiholo

Merindukanmu

Harvey Malaiholo

Pelabuhan Cinta

Harvey Malaiholo