Lyrics
Radio
Zodiac
Lirik Lagu : Elpamas
Dia

Elpamas

Dunia

Elpamas

KGB

Elpamas

Macan

Elpamas

Memori

Elpamas

Moral

Elpamas

Pak Tua

Elpamas

Pembual

Elpamas

RSSS

Elpamas

Semu

Elpamas

Tato

Elpamas

Tegar

Elpamas